ඊළාම් යනු දකුණු ආසියානු රාජ්‍යයක් වූ ලංකා දිවයින හැඳින්වීමෙහිලා අතීතයේ භාවිතා වූවේ යැයි පැවසෙන දෙමළ නාමය වේ.ඊලාම් (දමිළ: තාලාම්) යනු දකුණු ආසියානු දිවයිනේ දෙමළ නාමයයි. එය දැන් ශ්‍රී ලංකාව ලෙස හැඳින්වේ.[1]

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඊළාම්&oldid=459359" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි