ඇසිටිල් කෝලීන් (ඉංග්‍රීසි:  Acetylcholine, ACh) යනු නියුරෝන ආවේග වාහක අග්‍රවල ඇති රසායනික ද්‍රව්‍යයකි.[1]

ඇසිටයිල්කෝලීන්
Clinical data
SynonymsACh
Physiological data
Source tissuesmotor neurons, parasympathetic nervous system, brain
Target tissuesskeletal muscles, brain, many other organs
Receptorsnicotinic, muscarinic
Agonistsnicotine, muscarine, cholinesterase inhibitors
Antagoniststubocurarine, atropine
Precursorcholine, acetyl-CoA
Biosynthesischoline acetyltransferase
Metabolismacetylcholinesterase
Identifiers
  • 2-Acetoxy-N,N,N-trimethylethanaminium
CAS Number
PubChem CID
IUPHAR/BPS
DrugBank
ChemSpider
KEGG
E numberE1001(i) (additional chemicals)
ECHA InfoCard100.000.118

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
  1. "දැනුම සිහිය හා මතකය". දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය. සම්ප්‍රවේශය 2018-04-10.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇසිටයිල්කෝලීන්&oldid=421176" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි