ඇලෙක්සැන්ඩර් කනිංහැම්

ඇලෙක්සැන්ඩර් කනිංහැම් (ඉංග්‍රීසි:  Alexander Cunningham) බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික පුරාවිද්‍යාඥයෙකි. [2]

Alexander Cunningham
Alexander Cunningham of the ASI 02.jpg
උපතජනවාරි 23, 1814(1814-01-23)
මිය යාම28 (1894) (වයස Error: Need valid year, month, day)
ජාතිකත්වයBritish
රැකියාව
  • Engineer
  • Archaeologist
කලත්‍රයා(යන්)Alice Cunningham (married 1840)[1]
දරුවන්
දෙමව්පියන්()
ඥාතීන්

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Cotton, J. S. & James Lunt (reviser) (2004). "Cunningham, Sir Alexander (1814–1893)". Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/6916.
  2. "ටාරා ටැම් ලිපිය හා මායාදේවි පන්සල මහා මායාවක් ද?". Retrieved 2018-08-27.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය