ඇලන් ගත් (ඉංග්‍රීසි:  Alan Guth), ඇමෙරිකානු සෛද්ධාන්තික භෞතික විද්යාඥයෙකි.

ඇලන් ගත්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇලන්_ගත්&oldid=397098" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි