ඇරල් මුහුද, මධ්‍යයම ආසියාවේ පිහිටි මුහුදකි.[1]

1960–2014
ඇරල් මුහුද

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "ජල අර්බුදයක් තිබෙනවාද?".
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇරල්_මුහුද&oldid=452137" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි