ඇත් දළ සහ මැමත් දළ

ඉතා දර්ලභ සහ ඉතා වටිනා ද්‍රව්‍ය ලෙස සැලකේ.

ගොනුව:ADIM 6298 big.JPG
Mammoth Ivory tusk carved by Japanese master carver
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇත්_දළ_සහ_මැමත්_දළ&oldid=470578" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි