යමකින් සුවයක් ලබනානවූ හැඟීම ආස්වාදය නම්වේ.

ප්‍රංශයේ කතුන් දෙදෙනෙක් සත්අන්තයේ ආස්වාදය විඳිමින්

බුදු දහමේ මතයසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආස්වාදය&oldid=376700" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි