ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
කොටහේන ශාන්ත ලුසියා ආසන දෙව්මැදුර

ආසන දෙව්මැදුරක් (ඉංග්‍රීසි:  Cathedral)[1] යනු රදගුරු පදවියක් හා බැඳුණ රදගුරු තුමන්ගේ (Bishop) ආසනය පිහිටි දේවස්ථානයයි. [2]


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආසන_දෙව්මැදුරු&oldid=350439" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි