අසූචි යනු කුඩා අන්ත්‍රයේ දිරවා නොගත් ආහාරවල ඝන හෝ අර්ධ ඝණ නටබුන් වන අතර විශාල අන්ත්‍රයේ බැක්ටීරියා මගින් කැඩී යයි.[1][2] මළ මූත්‍රාවල බැක්ටීරියාව වෙනස් කරන ලද බිලිරුබින් වැනි පරිවෘත්තීය අපද්‍රව්‍ය සාපේක්ෂ කුඩා ප්‍රමාණයක් සහ අන්ත්‍රයේ ආස්තරයේ මිය ගිය අපිච්ඡද සෛල අඩංගු වේ.[1]

අලි අසූචි

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. 1.0 1.1 Tortora, Gerard J.; Anagnostakos, Nicholas P. (1987). Principles of anatomy and physiology (Fifth ed.). New York: Harper & Row, Publishers. p. 624. ISBN 978-0-06-350729-6.
  2. Diem, K.; Lentner, C. (1970). "Faeces". in: Scientific Tables (Seventh ed.). Basle, Switzerland: CIBA-GEIGY Ltd. pp. 657–660.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අසූචි&oldid=500139" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි