අල්ලස හෙවත් පගාව අපරාධ ගණයට වැටේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අල්ලස&oldid=307078" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි