අරුනාචල් ප්‍රදේශ්

Arunachal Pradesh. නැගෙනහිර භාරතයේ ප්‍රාන්තයකි. අගනුවර: ඉටානගර්.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අරුනාචල්_ප්‍රදේශ්&oldid=496870" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි