ගෞරවණීය එම්. ඩබ් අරුණ ප්‍රදීප් (ඉංග්‍රීසි: M. W. Aruna Pradeep) නගරාධිපති අම්බලංගොඩ.

ගෞරවණීය එම්. ඩබ් අරුණ ප්‍රදීප්
පුද්ගලික තොරතුරු
උපත1966
අම්බලංගොඩ
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
උගත් ශාස්ත්‍රාලයකොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය
රැකියාවදේශපාලනය
වෘත්තියනීතිඥ

ජීවන සටහන්සංස්කරණය

මෙතුමා කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසුවෙකි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසු දේශපාලනඥයින්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අරුණ_ප්‍රදීප්&oldid=444181" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි