අරාජික යන්නට අරුත් එකකට වඩා තිබේ.


මූලාශ්‍රසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අරාජික&oldid=382131" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි