අයිස් වල පින්තූරයක්.

අයිස් .[1][2]අයිස් යනු ජලයේ ඝන අවස්තාවයි

යොමුවසංස්කරණය

  1. "Definition of ICE". www.merriam-webster.com (in ඉංග්‍රීසි). Retrieved 2018-06-19.
  2. "the definition of ice". www.dictionary.com (in ඉංග්‍රීසි). Retrieved 2018-06-19.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අයිස්&oldid=454244" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි