අයිලා ෆිලිප්ස් මෙනවිය

ඉස්ලා ෆිලිප්ස් මෙනවිය දෙවන එලිසබෙත් මහ රාජෝත්තමාවියගේ හා ෆිලිප් කුමරුගේ මුණුබුරෙකු වන පීටර් ෆිලිප්ස් මහතාගේ බාල හා දෙවන දියණිය වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අයිලා_ෆිලිප්ස්_මෙනවිය&oldid=554908" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි