අභිධර්මය බුදු හිමි ප්‍රථම වරට දේශනා කළේ තාවතිංස දෙව්ලොවේ වැඩවසන මාතෘ දිව්‍යරාජයාටයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අභිධර්ම_පිටකය&oldid=471068" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි