අප්‍රේල් 30

දිනය

අප්‍රේල් 30, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 120 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 121 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 245 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අප්‍රේල්_30&oldid=262223" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි