අප්‍රේල් 19, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 109 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 110 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 256 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අප්‍රේල්_19&oldid=393538" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි