අන්වායාම තරංගය

තරංග ප්‍රචාරනය වන දිශාව ඔස්සේම කම්පනය සිදුවීමෙන් හටගන්න තරංග අන්වායාම තරංග නම් වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අන්වායාම_තරංගය&oldid=445541" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි