ආගමක් ඇදහීමේදී පිළිගත් සාමාන්‍ය සම්මතයන් දැඩිව පළිපැදීම අනම්‍ය ඇදහීම, නිර්මල ආගම ඇදහීම හෙවත් ඕතඩොක්ස්භාවය ලෙස සැලකේ.

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අනම්‍ය_ඇදහීම&oldid=336357" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි