අත්භුත රාමයණය යනු වාල්මිකි සෘෂි විසින් සංස්කෘත භාශාවෙන් ‍රචනා කෙරු වීර කාව්‍යයකි. එය වාල්මිකි රාමායණයේම තවත් සංස්කරණයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අත්භුත_රාමායණ&oldid=472323" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි