අණුවක් යනු සහසංයුජතා බන්ධන වලින් එකිනෙක බැඳී පවතින පරමාණු දෙකක් හෝ වැඩි ගණනකින් සැදි විද්‍යුත් වශයෙන් උදාසීන කාණ්ඩයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අණුව&oldid=260767" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි