අඟහරු (වක්‍රෝක්තිහරණය)

(අඟහරු වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

අඟහරු යන්නෙන් පහත දේ අදහස් විය හැක.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අඟහරු_(වක්‍රෝක්තිහරණය)&oldid=243877" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි