ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

අග්නිදිග ආසියානු ජාතීන්ගේ සංගමය[1] (ආසියාන් /iconˈɑːsi.ɑːn/ AH-see-ahn,[2] විරල ලෙසින් /ˈɑːzi.ɑːn/ AH-zee-ahn)[3][4] යනු අග්නිදිග ආසියාවේ රටවල් දහයකින් සමන්විත, භූ-දේශපාලනීය සහ ආර්ථික සංවිධානයක් වන අතර එය 1967 අගෝස්තු 8 දිනදී ඇරඹුනේ ඉන්දුනීසියාව, මලයාසියාව, පිලිපීනය, සිංගප්පූරුව සහ තායිලන්තය විසිනි.


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. "Overview". ASEAN. Archived from the original on 26 January 2009. සම්ප්‍රවේශය 12 January 2009. 
  2. VOA.gov, Search Voice of America
  3. "NLS/BPH: Other Writings, The ABC Book, A Pronunciation Guide". 8 May 2006. Archived from the original on 12 January 2009. සම්ප්‍රවේශය 12 January 2009. 
  4. Asean.org, ASEAN-10: Meeting the Challenges, by Termsak Chalermpalanupap, Asean.org, ASEAN Secretariat official website. Retrieved 27 June 2008.