අංශ ප්‍රධාන (ඉංග්‍රීසි:  Dean) යනු විශ්ව විද්‍යාලයක හෝ පාසලක අධ්‍යයනාංශයක ප්‍රධාන තනතුරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අංශ_ප්‍රධාන&oldid=512807" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි