ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2029 (MMXX) වනු ඇත්තේ ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, බදාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 2029 වන වසර, 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 20 වන වසර, 21 වන සියවස තුල 20 වන වසර, සහ 2020ගණන් දශකයෙහි 1 වන වසර ලෙසිනි. .

සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 1990ගණන්  2000ගණන්  2010ගණන්  – 2020ගණන් –  2030ගණන්  2040ගණන්  2050ගණන්
වසර: 2026 2027 202820292030 2031 2032


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2029&oldid=394324" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි