සේවාලාභී රාජ්‍ය

අන්තර්ජාතික සබඳතා වලදී සේවාදායකයා රාජ්‍යයක් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ; දේශපාලනිකව, ආර්ථිකව හෝ මිලිටරිමය ලෙස වඩා බලවත් රාජ්‍යයක් යටතේ ක්‍රියාකරන රාජ්‍යයන් වේ.


සේවාලාභී රාජ්‍ය වර්ගසංස්කරණය

දුරාතීතයේ සේවාලාභී රාජ්‍යසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සේවාලාභී_රාජ්‍ය&oldid=380169" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි