සුලි සුලන් යනු වමාර්තව හෝ දක්ෂිණාවර්තව කරකැවෙනසංස්කරණය

ඉතා විශාල සුලගක් යසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සුළි_සුළඟ&oldid=485527" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි