සාපේක්ෂතා වාදය

සාපේක්ෂතා වාදය යනු ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විසින් හඳුන්වාදුන් භෞතික විද්‍යාව හා බැඳි න්‍යායකි.

Spacetime curvature.png

සාපේක්ෂතා න්‍යාය සාමාන්යයෙන් ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විසින් සිද්ධාන්ත දෙකක් ඇතුළත් ය:.

1. General Relativity

2. Special Relativity

මෙහිදී ගුරුත්වය Gravity, කාලයේ ගුප්ත හැසිරීම Time Dilation හා දිග කොට වීම Length Contraction යන කරුණු ගැන කතා වෙනවා.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාපේක්ෂතා_වාදය&oldid=371365" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි