ස්පාඤ්ඤයේ හයවන පිලිපේ රජ

හයවන පිලිපේ රජෙ (ස්පාඤ්ඤ: Felipe VI), ස්පාඤ්ඤයේ වත්මන් රජතුමායි.[1] 2014 ජූනි 19 වන දින පිය රජ වූ පළමුවන ජුවාන් කාලෝස් රජ ස්ව-කැමැත්තෙන් සිහසුන අතහැරීමෙන් පසු මෙතුමා රාජ්‍යක්වයට පත්විය

Felipe de Borbón en Ecuador.jpg

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "ස්පාඤ්ඤයේ නව රජු පිලිපේ දිවුරුම් දීම ඊයේ, රිවිර".