ෂුඟ් ජැ-ගි(හංගුල් 성재기;成在基, කොරියානු උච්චාරණය: [sʰəːŋ dʑɛgi] උපත 1967 ජූලි 26. විපත 2013 අගෝස්තු 22[1]) දකුණු කොරියාව මානව දයාව මලල ක්රීඩකයා[2], ජනතාව හිමිකම් මලල ක්රීඩකයා, නිදහස් දර්ශනය, දේශපාලන. 2008 ජූනි 24, ඔහු සාදන්න භාෂාව සැමියා සමාජය(남성연대 男性連帶).[3]

ෂුඟ් ජැ-ගි
උපත11 සැප්තැම්බර් 1967(1967-09-11)
මිය යාම26 July 2013(2013-07-26) (වයස 45)
ජාතිකත්වයකොරියාව
සංගණ්‍ය වන්නේHuman right activist, NGO ක්රීඩකයා, දර්ශනය, දේශපාලන
ෂුඟ් ජැ-ගි
හංගුල්성재기
හන්ජා成在基
ප්‍රතිශෝධිත රෝමානුකරණයSung Jae-gi
මැකූන්–‍රයිෂවර්Seong Jae-gi

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. An antifeminist's death Koreatimes 2013.07.29 (ඉංග්‍රීසි භාෂාව)
  2. 성재기, 한강서 진짜 뛰어... 마지막으로 남긴 트윗이 The Korea Herald 2013.07.26 (හංගුල්)
  3. 성재기 남성연대 대표, '한강 투신' 예고 중앙일보 2013.07.25 (හංගුල්)

සටහන්සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෂුඟ්_ජැ-ගි&oldid=386058" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි