ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය

සාන්න ඇලෝසියස් විද්‍යාලය 

සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ, ගාල්ලෙහි පිහිටි ප්‍රාථමික සහ ද්විතියික යන අංශ ද්විත්වයෙන්ම යුතු පාසැලකි. අද වන විට සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ඨතම පාසැල් ගොන්නෙහි ප්‍රමුඛ ස්ථානයකට හිමිකම් කියයි. වසර 120 ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන ඇලවීෂියානු මාතාව බිහිකල ලෝ පතල පුද්ගලයන් බොහෝය.

ඉතිහාසයසංස්කරණය

=ආරම්භයසංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1867 දී එනම් ලන්දේසි ආදිපත්‍ය අවසානයේදී මිලානි මාටින් පනාන්දු යන කතෝලික පියතුමන්ලා විසින් ගාල්ල කලුවැල්ල කල්වාරි කන්දේ දී පාසලක් ලෙස තාවකාලිකව ආරම්භ කරන ලදී . 1895 වර්ෂයේ මෙම පාසල භාරව පැමිණි පළවන බිෂොප්තුමන් වන වෑන්රීත් පියතුමා මෙම පාසල සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය ලෙස නම් කරනු ලැබීය.

කැපී පෙනෙන ආදි සිසුන්සංස්කරණය

වර්තමානයසංස්කරණය

ශිෂ්‍යයන්සංස්කරණය

දැනට විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් 4000 ක් පමණ ඉගෙනුම ලබයි.

අධ්‍යාපනයසංස්කරණය

ක්‍රීඩා කටයුතුසංස්කරණය

බැඩ්මින්ටන්සංස්කරණය

ක්‍රිකට්සංස්කරණය

පිහිනුම්සංස්කරණය

පා පන්දුසංස්කරණය

දැල් පන්දුසංස්කරණය

චෙස්සංස්කරණය

හොකීසංස්කරණය

රගර්සංස්කරණය