වෙසක් (බහුරුත්හරණය)

ඔබට අවශ්‍ය ලිපිය තෝරාගන්න.

  • වෙසක් උත්සවය - බුදුන් වහන්සේගේ උපත, බුද්ධත්වය, පිරිනිවන් පෑම යන කරුණු ස්මරණය කරනු ලබන බෞද්ධයන්ගේ ප්‍රධානතම උත්සවය සඳහා
  • වෙසක් මාසය - බක් සහ පොසොන් මාස අතර වන චන්ද්‍ර මාසය සඳහා
  • වෙසක් පසළොස්වක පෝය - වෙසක් මස පුර පසළොස්වක පෝය සඳහා
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වෙසක්_(බහුරුත්හරණය)&oldid=670484" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි