"අල්ලාහ්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
('අල්ලාහ් අල්ලාහ් යනු අරාබි බසින් දෙවියන් අමතන ස...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
No edit summary
 
ආරාබි අක්ෂර වල වෙනම සංකේතයක් අල්ලාහ් වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇත. විවිධ අරාබි අක්ෂර වර්ග අල්ලාහ් වෙනවෙන් විශේෂ අක්ෂර වෙන් කර ඇත.
 
 
 
 
 
 
== References ==
----
"This article has been translated from the English wikipedia by Felidae, http://www.felidae.lk.. This initiative is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), http://www.icta.lk. Support and access to rural communities provided by Practical Action (formerly ITDG), http://practicalaction.org/?id=region_south_asia."
2.Please double check the topic you upload.

සංස්කරණ

15,135

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/99158" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි