"විධායකය (ආණ්ඩුව)" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
{{සිංහල සංකල්පය}}
දේශපාලන විද්‍්‍යාවේ හා ව්‍යවස්ථාදායක නිතයේ දී රජයක විධායකය යනු රාඡ්‍යයේ එදිනදා කළමනාකරණය භාරව සටින අංශයයි. බොහෝ රට වල මෙය ‘රජය ‘ වශයෙන් හැඳින්වුවද ජාත්‍යන්තර තලයතුළ මෙසේ භාවිතය ගැටලු සහගතය. විධායකය තුළ රජයේ ප්‍රධානියා සිටින අතර ඔහු විධායකයේද ප්‍රධානියාය. බලතල බෙදීමේ නි්‍යාය යටතේ විධායකයට නිත සකස්කරීමේ හෝ විවරණය කරීමේ බලයක් නැත ඔවුන්ගේ කාර්යය වනුයේ නීත ක්‍රියාත්මක කරීමයි. එහෙත් භාවිතයේ දී මෙම වෙන් කිරීම මෙසේ සිදුවන්නේ කලාතුරකිනි. ජනාධිපති ක්‍රමයේ දී ජනාධිපති වරනයට රජයේ සහ රාඡ්‍යයේ ප්‍රධානියාවේ. පාර්ලිමෙින්තු ක්‍රමයේ දී රජයේ ප්‍රධානියා අගමැතිවරයා වන අතර ඔහු හා පාලක පක්ෂයේ ප්‍රධානියාය. ප්‍රංශයේ විධායක බල තල ජනපති හා අගමැති අතර මෙම ක්‍රමයේ බොහෝ ප්‍රංශයේ යටත් විජිතවල ද යොදාගැනේ. ස්විටසර්ලන්තයේ සහ බොස්නියා -හර්සගොවිනා වල රජයේ සහ රාජ්‍යේ ප්‍රධනියා මැතිවරණ විද්‍යාල හරහා පත් කෙරේ. රජයේ ප්‍රධානියාගේ සහයට ඇමතිවරුන් ද පත්කෙරෙන අතර ඔවුන්ට විශේෂිත ක්ෂත්‍ර සඳහා බල තල පවරා තිබෙි. (උ.දා. - සෞඛ්‍යය අධ්‍්‍යාපනය) රාජ්‍්‍ය සේවකයන් සහ සවිල් සේවකයන් ද රජයේ ප්‍රධානායාට සහය සඳහා යෙදවේ.
 
 
== References ==
 
 
----
"This article has been translated from the English wikipedia by felidae, http://www.felidae.lk. This initiative is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), http://www.icta.lk. Support and access to rural communities provided by Practical Action (formerly ITDG), http://practicalaction.org/?id=region_south_asia."

සංස්කරණ

5,824

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/97735" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි