"සැලසුම්ගත ආර්ථික ක්‍රමය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
('සැලසුම්ගත ආර්ථික ක්‍රමයක් නැතහොත් ඍජු ආර්ථික ...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
----
Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Planned_economy
 
 
----
 
"This article has been translated from the English wikipedia by felidae, http://www.felidae.lk. The translated article has been reviewed by a panel of experts to ensure accuracy and quality. This initiative is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), http://www.icta.lk. Support and access to rural communities provided by Practical Action (formerly ITDG), http://practicalaction.org/?id=region_south_asia."

සංස්කරණ

5,824

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/96122" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි