"ජාලකරණ ක්‍රම තත් පෙදෙසින් ජාලය (LAN)" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
('ජාලකරණ ක්‍රම තත් පෙදෙසින් ජාලය (LAN) තත් පෙදෙසි ජ...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
No edit summary
 
ඉතිහාසයට අනුකුලව තත් පෙදෙසින් ජාලයන්, පුළුල් පෙදෙසින් ජාලයන්ට වඩා ඉහල වේග තත්වයන්ගෙන් ක්‍රියා කර පෙන්වා ඇත. නමුත් ප්‍රකාශ සම්ප්‍රේසන පද්ධති මතින් තනා ඇති Metro Ethornetබ ලෙස පෙනෙන පුළු ල් පෙදෙසි ජාලයන් නිර්මාණයේද් මෙම වේග බාධකයයෙන් සැලකිය යුතු බලපෑමක් නැති තරම්ය.
 
 
== References ==
 
 
 
----
 
"This article has been translated from the English wikipedia by Felidae, http://www.felidae.lk.. This initiative is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), http://www.icta.lk. Support and access to rural communities provided by Practical Action (formerly ITDG), http://practicalaction.org/?id=region_south_asia."

සංස්කරණ

5,824

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/95490" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි