"දකුණු අප්‍රිකා සමූහාණ්ඩුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
('දකුණු අප්‍රිකා සමූහාණ්ඩුව පින්තූරය - කොඩිය අගන...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
දකුණු අප්‍රිකා සමූහාණ්ඩුව
පින්තූරය - කොඩිය
'''
සල්ලි මැව්වෙ කවුද දෙවියනේ ?<br>එව්වා නැතුව ඉන්න බෑ අනේ ! <br>oh God, why you created money? <br> I can’t live without it !'''
 
 
අගනුවර - ප්‍රෙමෝරියා, ඕලොයිම්ෆොන්ටීන්, කේප්ටවුන්
විශාලම නගරය - ජොහැන්නක්බර්ග් (2006)
----
"This article has been translated from the English wikipedia by Felidae, http://www.felidae.lk.. This initiative is sponsored සල්ලි මැව්වෙ කවුද දෙවියනේ ?<br>එව්වා නැතුව ඉන්න බෑ අනේ ! <br>oh God, why you created money? <br> I can’t live without it !by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), http://www.icta.lk. Support and access to rural communities provided by Practical Action (formerly ITDG), http://practicalaction.org/?id=region_south_asia."
2.Please double check the topic you upload.
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/90806" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි