"වායුගෝලීය විද්‍යා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
{{පරිවර්තනය නොනිමි|Atmospheric sciences|ඉංග්‍රීසි|en}}
වායුගෝලීය විද්‍යාව යනු ඡත්‍රවායුගෝලය පදයක්පිළිබඳ වනඅධ්‍යනය වායුගෝලීයසදහා පිළිබඳවූ අධ්‍යයනයකිපුළුල් අර්ථයක් ඇති පදයකි. එය වායුගෝලීයවායුගෝලයේ ඇතුළත් වෙනත් පද්ධති සඳහාසඳහාද බලපෑම් ඇති කරනු ලැබේ. කාලගුණික පුරෝකථන සඳහා මූලිකව යොමු වන වායුගෝලීය භෞතික විද්‍යාව සහ වායුගෝලීය රසායනික විද්‍යාව ප්‍රධාන වශයෙන් වායු ශාස්ත්‍රයේ අන්තර්ගත වේ. දිගු කාලීන හා කෙටි කාලීන වායුගෝලීය වෙනස්වීම් දේශගුණික විද්‍යාවේපිළිබද ස්වාභාවිකඅධ්‍යනය කාලගුණික වෙනස්වීම්පිළිබද හාසාමාන්‍ය මිනිසාඅවබෝදයක් මඟින්ලබා ඇතිවුණුගැනීම කාලගුණික වෙනස්වීම්දේශගුණික නිසාවිද්‍යාව අධ්‍යයනයලෙස කෙරේහැදින්වේ.
 
වායුගෝලීය විද්‍යාව අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව සහ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙහි ග්‍රහ වස්තූන් පිළිබඳ ‍කෙෂ්ත්‍රයන්හි අධ්‍යයනයන් කෙරෙහි පුළුල් වී ඇත.

සංස්කරණ

7,789

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/89630" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි