"ගොන්සෝ ලේඛන කලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

'Gongo ලේඛන කලාව වනාහි පුද්ගල බද්ධව, ලිඛිතව සඳහන් ලේ...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි
('Gongo ලේඛන කලාව වනාහි පුද්ගල බද්ධව, ලිඛිතව සඳහන් ලේ...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

1,446

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/89380" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි