"1895 සිට 1906 දක්වා සිනමා ඉතිහාසය - වෙනත් විශේෂිත ශිල්ප ක්‍රම" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

'G.A. Smith ආරම්භ කළ අනෙක් විශේෂිත ශිල්ප ක්‍රමය වනුයේ ...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි
('G.A. Smith ආරම්භ කළ අනෙක් විශේෂිත ශිල්ප ක්‍රමය වනුයේ ...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

1,446

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/89313" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි