"ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
1977 සහ 2009 කාලපරිචිඡේදය තුලදී ජාත්යහන්තර මූල්යප අරමුදලෙන් ලබාගෙන ඇති ණය පහසුකම් (වි.ගැ.හි. දශ ලක්ෂ)
 
 
 
 
 
 
්‍ර
1988 හිලව් මුදල් ණය පහසුකම් හා ව්යු්හාත්මක ගැලපුම් පහසුකම -- 153.4
 
1989 ව්යු4හාත්මක ගැලපුම් පහසුකම් 156.2 156.2
 
1991 දිළිඳුකම අඩුකිරීම සහ ආර්ථීක වර්ධන පහසුකම 336.2 280.0
 
2003 විස්තීර්ණ ණය පහසුකම 144.4 20.7
 
 
{| class="wikitable"
|-

සංස්කරණ

33

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/86466" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි