"වන සංවර්ධන විද්‍යාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

('වන සංවර්ධන විද්‍යාව යනු වනාන්තර හා ශාක වගා කිරී...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Forestry
----
"This article has been translated from the English wikipedia by felidae, http://www.felidae.lk. The translated article has been reviewed by a panel of experts to ensure accuracy and quality. This initiative is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), http://www.icta.lk. Support and access to rural communities provided by Practical Action (formerly ITDG), http://practicalaction.org/?id=region_south_asia."

සංස්කරණ

7,789

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/81689" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි