"රෝමානු කතෝලික" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{| class="toccolours" cellspacing="3px" align="right" style="clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:center;"
|-
| colspan="2" |<small>Part of a [[:Category:කිතු දහම|series]] of articles on</small><br /><font size=4>'''[[කිතුකතෝලික දහමධර්මය]]'''</font>
|-
|<center><div style="position: relative; width: 50px; height: 70px; overflow: hidden">
[[Ecumenical council]]s<br />
[[East-West Schism|Great Schism]]<br />
[[කුරුස යුද්ධය|කුරුස යුද්ධ]]<br>
[[Protestant Reformation|Reformation]]
|-
| style="font-size:11px" |
|-
| style="font-size:11px" |
'''[[එකම ශුද්ධවූ කතෝලික හා අපෝස්තල්වරුන්ගේ සභාව-රෝමානු කතෝලික සභාව]]'''<br />
[[රෝමානු කතෝලික සභාව|කතෝලික ධර්මය]]<br />
[[සාධාර්මික කිතු දහම]]<br />
|}
<noinclude>
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/73106" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි