"ඇන්ටෝනි ගවුඩි" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
<b>පෞද්ගලික විස්තර </b>
<table><tr><td>
නම</td><td> ඇන්ටෝනි ගවුඩි</td></tr><tr><td>
උපන් දිනය ජුනි 25, 1852
උපන් ස්ථානයදිනය</td><td> රියුස්ජුනි හෝ25, රියඩම්ස්1852</td></tr><tr><td>
උපන් ස්ථානය</td><td> රියුස් හෝ රියඩම්ස්</td></tr><tr><td>
විපත</td><td> ජුනි 10, 1926 (වයස 73)</td></tr><tr><td>
විපත සිදු වූ ස්ථානය</td><td> බාර්සිලෝනා (ස්පාඤ්ඤය)</td></tr></table>
ක්‍රියාකාරකම්
සුවිශේෂ ගොඩනැඟිලි සග්රඩා ෆැමිලියා, කාසා මිලා, කාසා බට්ලො
<ul>
සුවිශේෂ ව්‍යාපෘති Parc Güell, Colònia Güell
<li><tr><td>සුවිශේෂ ගොඩනැඟිලි</td><td> සග්රඩා ෆැමිලියා, කාසා මිලා, කාසා බට්ලො</td></tr></li>
<li><tr><td>සුවිශේෂ ව්‍යාපෘති</td><td> Parc Güell, Colònia Güell </td></tr></li>
</ul>
 
ඇන්ටෝනි ප්ලැස්ඩ් ගැයිලෙම් ගවුඩි අයි කෝනෙට් යන්න් ස්පාඤ්ඤ බසින් ඔහුගේ නම දැක්වෙන ආකාරය වේ. “ඇන්ටෝනියෝ ගවුඩි ස්පාඤ්ඤ ජාතික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පි‍යකු වන අතර ඔහු වඩාත් ප්‍රචලිත වී ඇත්තේ ඔහුගේ අසමසම තනි පුද්ගලවාදී නිර්මාණකරණය නිසාමය.

සංස්කරණ

7,789

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/70501" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි