"වී වගාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
 
දුනීසියාව===ඉන===
===Indonesia===
[[Image:KerbauJawa.jpg|thumb|right|[[domestic buffalo|Water buffalo]]s are common tool to plough muddy paddy fields in [[Indonesia]].]]
Prime Javanese paddy yields roughly 6 metric tons of unmilled rice (2.5 metric tons of milled rice) per hectare. When irrigation is available, rice farmers typically plant [[Green Revolution]] rice varieties allowing three growing seasons per year. Since fertilizer and pesticide are relatively expensive inputs, farmers typically plant seeds in a very small plot. Three weeks following germination, the 6-8inch stalks are picked and replanted at greater separation, in a backbreaking manual procedure.
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/56632" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි