"ද්වාරය:බස" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
(ද්වාරය:බස වෙතට යළි-යොමුකරමින්)
No edit summary
 
#REDIRECT[[ද්වාරය:බස]]
{| width="100%" cellpadding="5" cellspacing="10" style="background:OldLace; border-style:solid; border-width:3px; border-color: DarkKhaki;"
| width="55%" valign="top" style="padding: 0; margin:0;" |
<div align="center">
{{browsebar}}
{| style="background:OldLace; border-style:solid; border-width:5px; border-color: DarkKhaki;"
|[[Image:Globelang.png]]
|}
</div>
 
<div style="float:right; width:100%">
 
{{/box-header|<big>'''The ''Language'' portal'''</big>|Portal:Language/Intro|}}
{{Portal:Language/Intro}}
{{/box-footer|}}
 
</div>
 
<div style="float:left; width:57%;"> <!-- This width add to the the margin below to equal 99%-->
 
{{/box-header|''Language of the month (May 2007)''|Portal:Language/Language of the month/{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}|}}
{{Portal:Language/Language of the month/May 2007}}
<div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[/Language of the month/Nominate|Nominate]] | [[/Language of the month|Archive]]'''</div >
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|''Picture of the month (May 2007)''|Portal:Language/Picture of the month/{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}|}}
{{Portal:Language/Picture of the month/May 2007}}
<div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[/Picture of the month/Nominate|Nominate]] | [[/Picture of the month|Archive]]'''</div >
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|''Language topic of the month (April 2007)''|Portal:Language/Language topic/April 2007|}}
{{Portal:Language/Language topic/April 2007}}
<div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[/Language topic/Nominate|Nominate]] | [[/Language topic|Archive]]'''</div >
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|''Did you know...''|Portal:Language/Did you know/April 2007|}}
{{Portal:Language/Did you know/April 2007}}
<div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[/Did you know/Nominate|Nominate]] | [[/Did you know|Archive]]'''</div >
{{/box-footer|}}
 
</div>
 
<div style="float:right; width:42%"> <!-- This margin should be right of the above -->
 
{{/box-header|''Articles''|Portal:Language/Articles|}}
{{Portal:Language/Articles}}
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|''Categories''|Portal:Language/Categories|}}
{{Portal:Language/Categories}}
{{/box-footer|}}
 
</div>
 
 
<div style="float:right; width:100%">
 
{{portals}}
 
</div>
 
<span style="float:right;"><small>''[http://en.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Portal:Language&action=purge Purge server cache]''</small></span>
 
[[Category:Culture portals|Languages]]
[[Category:Portals needing attention]]
 
[[ar:بوابة:لسانيات]]
[[an:Portal:Luengas]]
[[bn:প্রবেশদ্বার:ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান]]
[[br:Porched:Babel]]
[[bg:Портал:Езикознание]]
[[ca:Portal:Llengües]]
[[ceb:Ganghaan:Pinulongan]]
[[cs:Portál:Jazyk]]
[[de:Portal:Sprache]]
[[et:Portaal:Keel]]
[[el:Πύλη:Γλώσσα]]
[[fr:Portail:Langues]]
[[he:פורטל:בלשנות]]
[[ka:პორტალი:ენა]]
[[hu:Portál:Nyelvek]]
[[mk:Портал:Јазик]]
[[nl:Portaal:Taal]]
[[ja:Portal:言語学]]
[[no:Portal:Språk]]
[[nn:Tema:Språk]]
[[oc:Portal:Lengas]]
[[nds:Portal:Spraak]]
[[ro:Portal:Limbi]]
[[qu:Punku p'anqa: Rimay]]
[[sk:Portál:Jazyk]]
[[fi:Teemasivu:Kielitiede]]
[[sv:Portal:Språk]]
[[th:สถานีย่อย:ภาษา]]
[[zh-yue:Portal:話]]
[[zh:Portal:语言学]]

සංස්කරණ

24,102

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/53338" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි