"සංගෘහිත ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

(සංගෘහිත පරිපථ)
 
 
=Digital සංගෘහිත පරිපථ=
=Analog සංගෘහිත පරිපථ=--[[විශේෂ:දායකත්ව/61.127.191.3|61.127.191.3]] 09:1617, 7 මාර්තු 2009 (UTC)
=Analog සංගෘහිත පරිපථ=
 
 
=Analog සංගෘහිත පරිපථ=--[[විශේෂ:දායකත්ව/61.127.191.3|61.127.191.3]] 09:16, 7 මාර්තු 2009 (UTC)
--[[විශේෂ:දායකත්ව/61.127.191.3|61.127.191.3]] 09:17, 7 මාර්තු 2009 (UTC)
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/50551" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි