"ඒබ්‍රහම් ලින්කන්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
Protected "ඒබ්‍රහම් ලින්කන්": නොකඩවා සිදුකරන විනාශකිරීම ([සංස්කරණය=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ්චිත) [ගෙන යන්න=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ්චිත))
(ප්‍රතිස්ථාපනය)
ටැගය: Manual revert
සුළු (Protected "ඒබ්‍රහම් ලින්කන්": නොකඩවා සිදුකරන විනාශකිරීම ([සංස්කරණය=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ්චිත) [ගෙන යන්න=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ්චිත)))
 

සංස්කරණ

35,389

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/501475" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි