"වැව්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
Protected "වැව්": නොකඩවා සිදුකරන විනාශකිරීම ([සංස්කරණය=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ්චිත) [ගෙන යන්න=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ්චිත))
(2402:4000:B188:2AA:1:0:8BE3:CFF1 මගින් සිදුකල 490182 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා))
සුළු (Protected "වැව්": නොකඩවා සිදුකරන විනාශකිරීම ([සංස්කරණය=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ්චිත) [ගෙන යන්න=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ්චිත)))
 

සංස්කරණ

32,383

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/494480" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි